Wydarzenia

iswinoujscie.pl • Poniedziałek [17.05.2021, 14:05:37]

Za ile „Kubuś Puchatek”, „Motylek” i „Kogut”? Zobaczcie stawki

Za ile „Kubuś Puchatek”, „Motylek” i „Kogut”? Zobaczcie stawki

fot. iswinoujscie.pl

Świnoujski magistrat zapytaliśmy o opłaty za pobyt dzieci w publicznych i niepublicznych żłobkach w naszym mieście. Czy będą podwyżki?

Zgodnie z uchwałą nr XI/82/2011 Rady Miasta Świnoujście z 30 czerwca 2011 r. (z późniejszymi zmianami) w sprawie ustalenia wysokości opłat i częściowych zwolnień za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Świnoujściu, miesięczna opłata za pobyt dziecka w żłobku wynosi 13,5 % minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w dniu 31 grudnia poprzedniego roku. Obecnie jest to kwota 351,00 zł. Natomiast opłata za wyżywienie dziecka objętego opieką żłobka wynosi 9 % minimalnego wynagrodzenia za pracę. W tej chwili jest to 234,00 zł.

- W roku 2021 nie jest planowana podwyżka opłat za Żłobek Miejski - informuje prezydencki rzecznik Jarosław Jaz - wręcz przeciwnie w styczniu 2021 r. opłata za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim „Kubuś Puchatek” została uchwałą Rady Miasta Świnoujście obniżona z 17,5% minimalnego wynagrodzenia za pracę do obowiązujących obecnie 13,5% minimalnego wynagrodzenia za pracę.

A jak to wygląda w żłobkach niepublicznych?

Gmina Miasto Świnoujście przekazuje co miesiąc placówkom niepublicznym dotację celową z przeznaczeniem na sprawowanie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w wysokości po 750,00 zł miesięcznie na każde dziecko objęte opieką w żłobku.

Jak informuje świnoujski magistrat, obecnie opłaty ponoszone przez rodziców za opiekę nad dzieckiem w placówkach niepublicznych kształtują się następująco:

Żłobek Niepubliczny „Motylek” – 700 zł miesięcznie

Żłobek przy Przedszkolu Niepublicznym „Motylek” – 700,00 zł miesięcznie,

Żłobek „Kogut” – 680,00 zł opłata za pobyt plus 12 zł dziennie za wyżywienie.

- Opłaty za żłobki niepubliczne ustalane są przez prowadzących te placówki – odpowiada pytany o ewentualne podwyżki rzecznik Janusza Żmurkiewicza. – Pytania o plany dotyczące ewentualnych podwyżek opłat należy kierować bezpośrednio do prowadzących te placówki.
iswinoujscie.pl
« powrót