Wydarzenia

iswinoujscie.pl • Niedziela [26.06.2022, 09:05:15]

Fundusze Europejskie dla ratownictwa drogowego

Fundusze Europejskie dla ratownictwa drogowego

fot. Organizator

Dzisiaj w siedzibie Centrum Unijnych Projektów Transportowych miało miejsce uroczyste podpisanie umowy o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Fundusze unijne znacznie przyczyniają się do poprawy bezpieczeństwa na polskich drogach. Niewątpliwie poza dofinansowaniem budowy lub modernizacji nowych, bezpiecznych dróg, istotnym elementem całego systemu bezpieczeństwa w zakresie drogowym jest składnik skutecznego prowadzenia akcji ratowniczych.

Doposażenie właściwych służb, odpowiedzialnych za ratownictwo drogowe, w sprawdzony, nowoczesny i wydajny sprzęt z pewnością podnosi skuteczność, jakość i szybkość prowadzonych akcji ratowniczych w transporcie drogowym.

Beneficjentem środków unijnych w ramach podpisanej umowy o dofinansowanie jest Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej.

Całkowita wartość projektu to ok. 293 mln złotych, z czego wsparcie unijne projektu wyniesie prawie 249 mln złotych. Realizacja obejmie okres 2 lat i potrwa do IV kwartału 2023 roku.

Projekt, który będzie realizowany przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej jest kolejnym przykładem wsparcie ze środków UE dla działań, mających na celu poprawę bezpieczeństwa na drogach. Zakupiony sprzęt zwiększy mobilność, czas reakcji i skuteczność w pracy strażaków na terenie Polski, co ma znaczący wpływ na wzrost poziomu bezpieczeństwa wśród pieszych i kierowców – mówi Joanna Lech, p.o. Dyrektora Centrum Unijnych Projektów Transportowych.

O projekcie
Projekt będzie realizowany w ramach działania 3.1 Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T,
oś priorytetowa III: Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

Z funduszy europejskich wspieramy służby ratownictwa technicznego, by podnosić bezpieczeństwo na drogach. Sprzęt, który strażacy kupią dzięki pieniądzom z tego projektu, będzie ratował życie i zabezpieczał zdrowie uczestników zdarzeń drogowych. Państwowa Straż Pożarna będzie mogła skuteczniej i szybciej docierać na miejsce. Nowoczesny sprzęt pozwoli oszczędzać cenne sekundy, które często przesądzają o życiu i zdrowiu ludzi – powiedziała Katarzyna Zielińska-Heitkotter, zastępca dyrektora Departamentu Programów Infrastrukturalnych, Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.
iswinoujscie.pl
« powrót